Psaní zkratek společností (s. r. o.)

Mají se psát zkratky společností s mezerami za tečkou či bez mezer? Otázka: Píše se „s. r. o“. či „s.r.o.“, „a. s.“ či „a.s.“?

Ústav pro jazyk český

Podle internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk české se píše „s. r. o.“ či „a. s.“ se standardními mezerami za tečkou.

Pokračovat ve čtení „Psaní zkratek společností (s. r. o.)“

Časové údaje

Podíváme se na to, jak psát správně časové údaje.

Např. rozmezí roků píšeme 2001–2013 s pomlčkou mezi daty a bez mezer. Podobně se píše např. strana 16–24. Ale v bibliografických citacích číslování a stránkování podle normy má ale být jen spojovník u stránek i u roků, např. s. 148-155.

Pomlčka

Pozor, na klávesnici najdeme znak pro spojovník –, nikoli pro pomlčku – (viz Pomlčka, spojovník, minus).

Pomlčku můžeme zapsat pomocí – nebo stisknutím ALT + 0150.

Jak psát časové údaje

Normy pro psaní kvalifikačních prací

Tak jsem začala hledat normy, které upravují psaní kvalifikačních prací (absolventských, bakalářských, diplomových prací).

Máme obvykle psát podle norem, ale světe div se, normy nejsou zdarma k dispozici!

Normy nelze na internetu najít a dokonce jejich nějakým způsobem dostupné verze se vzájemně liší. Normy, které jsem našla, navíc porušují běžná typografická pravidla (např. stránkování či zápisy datumů). Návody pro psaní seminárních prací vydaných školami se také výrazně liší a samy často normu nedodržují. Takže opravdu skvělé :-).

Pokračovat ve čtení „Normy pro psaní kvalifikačních prací“

Anglická abeceda (The English alphabet)

Připravila jsem k vytištění schémátko anglické abecedy. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze. Záložku na A4 si můžete vytisknout a rozstříhat na jednotlivé proužky. Vzniknou tak pěkné záložky s anglickou abecedou vhodné do knížek…

Anglická abeceda (The English alphabet) – záložka do knížky

Anglická abeceda (The English alphabet) – záložka do knížky
Anglická abeceda (The English alphabet) – záložka do knížky

Pokračovat ve čtení „Anglická abeceda (The English alphabet)“

Nepravidelná slovesa (irregular verbs)

Připravila jsem k vytištění schémátka pro nepravidelná sloveesa. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – barevně

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 1 barevně
Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 1 barevně

Pokračovat ve čtení „Nepravidelná slovesa (irregular verbs)“

Přítomný prostý čas (present simple)

Připravila jsem k vytištění schémátka pro přítomný prostý čas. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Přítomný prostý čas (present simple) – barevně

Přítomný prostý čas (present simple) – strana 1 barevně
Přítomný prostý čas (present simple) – strana 1 barevně

Pokračovat ve čtení „Přítomný prostý čas (present simple)“

Přítomný průběhový čas (present continuous)

Připravila jsem k vytištění schémátka pro přítomný průběhový čas. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Přítomný průběhový čas (present continuous) – barevně

Přítomný průběhový čas (present continuous) – strana 1 barevně
Přítomný průběhový čas (present continuous) – strana 1 barevně

Pokračovat ve čtení „Přítomný průběhový čas (present continuous)“

Budoucí prostý čas

Připravila jsem k vytištění schémátka pro budoucí prostý čas. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Budoucí prostý čas – barevně

Budoucí prostý čas – strana 1 barevně
Budoucí prostý čas – strana 1 barevně

Pokračovat ve čtení „Budoucí prostý čas“

Minulý prostý čas (past simple)

Připravila jsem k vytištění schémátka pro minulý čas prostý. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Minulý prostý čas (past simple) – barevně

Minulý prostý čas (past simple) – strana 1 barevně
Minulý prostý čas (past simple) – strana 1 barevně

Pokračovat ve čtení „Minulý prostý čas (past simple)“