Vzdělávací programy MŠMT

Rámcové vzdělávací programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rámcové vzdělávací programy (resp. upravený rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013) , které mají školám říci, jaké znalosti z jednotlivých předmětů by měl žák po ukončení školy mít. Bohužel tyto programy jsou napsány strašně obecně, abstraktně a nic moc nám neřeknou o konkrétním obsahu a náplni učiva ZŠ, SŠ či VOŠ. Vůle, v podobě konkrétním náplni osnov, je ponechána na škole.

Pokračovat ve čtení „Vzdělávací programy MŠMT“