Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar

Připravila jsem k vytištění schémátka pro zájmena. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Angličtina – zájmena barevně

Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 1 barevně
Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 1 barevně

Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 2 barevně
Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 2 barevně

Angličtina – zájmena černobíle

Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 1 černobíle
Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 1 černobíle
Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 2 černobíle
Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar – strana 2 černobíle

Osobní zájmena – podmětový tvar

číslo jednotné

I
you ty
he on
she ona
it ono

číslo množné

we my
you vy
they oni

Přivlastňovací zájmena

číslo jednotné

I my můj
you your tvůj
he his jeho
she her její
it its jeho (její)

číslo množné

we our náš
you your váš
they their jejich

Osobní zájmena – předmětový tvar (pádová zájmena)

pády 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád
číslo jednotné
I me mne, mě mně, mi mne, mě (o) mně mnou
you you tebe, tě tobě, ti tebe, tě (o) tobě tebou
he him jeho, ho, jej jemu, mu jeho, ho, jej (o) něm jím
she her ji (o) ní
it it jeho, ho, jej jemu, mu jeho, ho, jej (o) něm jím
číslo množné
we us nás nám nás (o)nás námi
you you vás vám vás (o) vás vámi
they them jich jim je (o) nich jimi

V češtině jsou vyjádřeny pády osobních zájmen (2., 3., 4., 6., 7. pád).

pády pádová otázka
1. pád kdo? co?
2. pád koho? čeho?
3. pád komu? čemu?
4. pád koho? co?
5. pád 5. pádem oslovujeme
6. pád (o) kom? (o) čem?
7. pád kým? čím?

Osobní zájmena – rekapitulace

podmětový tvar přivlastňovací zájmeno předmětový tvar
I my me
you your you
he his him
she her her
it its it
we our us
you your you
they their them

Literatura

  1. PAŘÍZKOVÁ, Štěpánka. Angličtina pro začátečníky a samouky. 2. vyd. Dolní Ředice: P, 2012, 623 s. ISBN 978-80-904465-0-2.
  2. MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd. 14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4.
  3. SARAH PETERS, Tomáš Gráf. Time to talk: učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy : kniha pro učitele. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2001. ISBN 978-808-6195-124.

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.