Psaní zkratek společností (s. r. o.)

Mají se psát zkratky společností s mezerami za tečkou či bez mezer? Otázka: Píše se „s. r. o“. či „s.r.o.“, „a. s.“ či „a.s.“?

Ústav pro jazyk český

Podle internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk české se píše „s. r. o.“ či „a. s.“ se standardními mezerami za tečkou.

Zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb. dle § 132 říká:

Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

Zákon č. 90/2012 Sb. dle § 243 říká:

Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

Když se podíváme do originálu zákona č. 90/2012 Sb. vydaného MVČR, tak tam také je uveden tento text.

Takže dle zákona tam u některých zkratek mezery za tečkou nejsou, ale dle jazykové příručky mezery za tečkou uvedeny jsou.

ARES a justice.cz

U konkrétní společnosti bych jako směrodatné brala způsob zápisu do obchodního rejstříku. Jméno, pod kterým je společnost zapsána lze najít v rejstříku administrativních subjektů ARES či v obchodním rejstříku justice.cz. Někdy je společnost zapsána s mezerami za tečkou, jindy bez mezer, jindy s čárkou za názvem společnosti, jindy bez čárky. Je v tom pěkný zmatek!

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.