Psaní zkratek společností (s. r. o.)

Mají se psát zkratky společností s mezerami za tečkou či bez mezer? Otázka: Píše se „s. r. o“. či „s.r.o.“, „a. s.“ či „a.s.“?

Ústav pro jazyk český

Podle internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk české se píše „s. r. o.“ či „a. s.“ se standardními mezerami za tečkou.

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. dle § 107 říká:

Firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí však zkratka „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“.

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. dle § 154 říká:

Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení akciová společnost nebo zkratku akc. spol. nebo zkratku a. s..

Takže správně by tam měly být mezery, a to jak podle jazykové příručky, tak podle zákona.

ARES a justice.cz

U konkrétní společnosti bych jako směrodatné brala způsob zápisu do obchodního rejstříku. Jméno, pod kterým je společnost zapsána lze najít v rejstříku administrativních subjektů ARES či v obchodním rejstříku justice.cz. Někdy je společnost zapsána s mezerami za tečkou, jindy bez mezer, jindy s čárkou za názvem společnosti, jindy bez čárky. Je v tom pěkný zmatek!

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji matematiku online přes Skype s použitím webové tabule. Dále nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.