Časové údaje

Podíváme se na to, jak psát správně časové údaje.

Např. rozmezí roků píšeme 2001–2013 s pomlčkou mezi daty a bez mezer. Podobně se píše např. strana 16–24. Ale v bibliografických citacích číslování a stránkování podle normy má ale být jen spojovník u stránek i u roků, např. s. 148-155.

Pomlčka

Pozor, na klávesnici najdeme znak pro spojovník –, nikoli pro pomlčku – (viz Pomlčka, spojovník, minus).

Pomlčku můžeme zapsat pomocí – nebo stisknutím ALT + 0150.

Jak psát časové údaje

Tak jsem začala hledat normy, které upravují psaní kvalifikačních prací (absolventských, bakalářských, diplomových prací).

Citační norma ČSN ISO 690

Bibliografické citace jsou od dubna 2011 aktuálně upraveny normou ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000.

Jejich podobu (interpretaci) najdete např. na:

Bakalářské a diplomové práce – archivy

Bakalářským, diplomovým, rigorózním, disertačním, habilitačním a dalším pracím se souhrnně říká kvalifikační práce (VŠKP). Školy mají od roku 2006 povinnost zpřístupňovat tyto práce veřejnosti. Proto na internetu v současné době najdete katalogy a archivy těchto prací.

Účelem je zamezovat plagiátorství a propagovat více vědeckou činnost škol a zpřístupnit ji veřejnosti.

Vysokoškolské kvalifikační práce

  • theses.cz – vyhledávač kvalifikačních prací napříč školami, systém je schopný odhalovat plagiátorství vložených prací.

Pokračovat ve čtení „Bakalářské a diplomové práce – archivy“

Jak psát závěrečnou práci

Seminární práce má mít určitý předem daný řád. Např. by měla obsahovat úvod, část teoretickou, část praktickou a závěr. Následující odkazy mohou pomoci s psaním těchto prací.

Seminární práce

Bakalářská či diplomová práce

V jaké osobě psát práci?

V jaké osobě psát práci? První osoba jednotného čísla „já“ není vždy vhodná. Může být použita pro úvod. Obsah samotné práce by se měl psát spíše ve třetí osobě jednotného čísla. Ačkoli práce by měly být psány podobně jako věděcké články, tak na rozdíl od věděckých textů by se diplomové či bakalářské práce měly vyvarovat používání první osoby množného čísla „my“, protože se u těchto prací předpokládá samostatné zpracování práce. Názory se však často liší… Více následující odkazy:

Jaký čas použít?

Budoucí či přítomný čas? Neměli bychom požívat budoucí čas
(možná až na úvod), protože v momentu, kdy čtenář práci čte, tak práce je již napsaná. Vhodnější je přítomný čas, případně minulý čas.

Každá škola může mít specifické požadavky, které vám sdělí.