Vzdělávací programy MŠMT

Rámcové vzdělávací programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rámcové vzdělávací programy (např. rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání), které mají školám říci, jaké znalosti z jednotlivých předmětů by měl žák po ukončení školy mít.

Prakticky učivo ZŠ by mělo odpovídat úrovním A1, A2 až B1 společného evropského referečního rámce (SERR).

Maturita – úroveň B1

Informace k maturitě lze najít na stránkách maturita.cermat.cz. Zde jsou k dispozici katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky 2014, vybírám požadavky pro matematiku a anglický jazyk (úroveň B1).

Autor: Jitka Vachtová

Soukromě doučuji matematiku online po celé ČR a na Praze 8. Dále jsem soukromou trenérkou plavání a zabývám se též programováním.